Eesti

 

Sellel leheküljel leiad infot riigihangete kohta Eestis

 

 

Riigihangetel Osalemine Eestis

Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihangete seaduse ja riigihanke direktiivide tähenduses, samuti ehitustööde tellimine ehitustööde kontsessionääri poolt.

 

Riigihangete siseriiklikud piirmäärad Eestis ja rahvusvahelised rahalised piirmäärad 

Eesti on sarnaselt paljude teiste liikmesriikidega kehtestanud hankijatele siseriiklikult märksa madalamad piirmäärad.

 

Piiriülesed ja riigihangetel osalemine teistes riikides

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud  teiste liikmesriikide turuosalistele ning Eesti turuosalistel on võimalus konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides.

 

Keskkonnahoidlikud riigihanked

Keskkonnahoidlik hange (ka roheline, keskkonnasõbralik, ökoloogiline hange; inglise keeles green/environmental procurement) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste valikut.

 

Eesti riigihangete statistika 2009 aastal

Riigihangete arvu aluseks on 2009. aastal riigihangete registrisse kantud hanketeadete ja aruannete arv. Rriigihangete kogumaksumus on määratud riigihangete registris avaldatud aruannete alusel seisuga 30. september 2010.

 

Eesti riigihangetel osalejad välisriikidest

Esindatud on Euroopa Liidu liikmesriikide pakkujad ja kolmandate riikide pakkujad

  

Hangete monotooringu teenus 3 kuuks tasuta! 

Riigihangete monitooring pakub mugavat ja praktilist infoteenust, kui soovite laiendada oma ettevõtte tegevushaaret ning leida uusi turge oma toodetele ja teenustele Eestis või teistes Euroopa riikides.

 

 

Brošüüri Enterprise Europe Networki teenuste kohta Eestis saate alla laadida siit 

 

Riigihangetel osalemise praktilise juhendi saate alla laadida siit